نمایش 1–12 از 17 نتیجه

کاشی استخری گلس موزائیکی فلت آبی روشن البرز

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : کاشی و سرامیک ساده ، شطرنجی  

کاشی استخری نارنجی گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری سفید گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح: شطرنجی

کاشی استخری زرد گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری خاکستری گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری قهوه ای گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری آبی روشن گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری آبی گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری مشکی گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری قرمز گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری سورمه ای گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی

کاشی استخری میکس گهرفام

موجود در انبار

ابعاد : 2/5*2/5 ریز مینیاتوری نوع جنس کاشی : پرسلان لعابدار نوع کالا : سرامیک نوع طرح : شطرنجی